Kransen 10a vs Ekebergveien 254c

Her er en sammenligning mellom forslaget sendt i nabovarselet og det vi har foreslått i vår innsigelse.

Hjarne skriver til meg at solskyggene jeg fikk fra noen er helt feilaktige. Det er ikke helt riktig, men de krever litt tolkning for at man skal få et riktig inntrykk. Mine SketchUp-ferdigheter er elendige, så jeg tar ikke sjansen på å endre dette.

Derfor en forklaring isteden. Formen på huset vårt er veldig veldig forenklet. Vi har ikke flatt tak, slik at "taket" her er ca gesimghøyde. I tillegg er det jo en terrasse foran huset og dermed er husveggen egentlig litt over tre meter innenfor "veggen". Den korte delen er garasjen. Det hele er vesentlig bedre synlig i skyggevideoene, så at det har hele tiden vært mulig å tolke helheten riktig.

Dato/klokkeslett Nabovarselversjon Innsigelsesversjon
21 mars, 17:00
21 april, 18:00
21 mai, 18:00
Sommersolverv, 21 juni, 18:00
Sommersolverv, 21 juni, 19:00
Sommersolverv, 21 juni, 20:00
21 juli, 18:00
21 august, 18:00
21 september, 18:00